JING HIN GODOWNS(YUEN LING)LTD., 9 HONG YIP STREET